Welkom
Ineke van der Ouderaa Positionering is gespecialiseerd in strategisch merk- en marketingadvies en in communicatiemanagement. In concreto wordt geadviseerd over de volgende terreinen:

  • Positioneringsstrategie
  • Marketingbeleid
  • Merkportfolio/merkarchitectuur
  • Organisatie van communicatie
  • Bureaubeleid
  • Audits m.b.t. relatie opdrachtgever - communicatieadviesbureau(s)

Vanuit het oogpunt van ownership en draagvlak wordt grote waarde gehecht aan het proces dat moet leiden tot noodzakelijke beleidskeuzes op gebied van positionering, marketing, merk. Structuur, mensen en resultaten staan daarbij centraal.

T 020 229 34 38    |    M 06 50 66 76 34    |